© 2019 av Lidköping pride

  • Facebook - Vit Circle
  • White Instagram Icon

STONEWALL

På onsdagen den 4 September arrangeras ett Stonewall event på Café Bella Mi, eventet är ett samarbete mellan Lidköping Pride, Refugees Welcome Lidköping och Café Bella Mi.

Filmvisning av ”Happy Birthday Marsha” om Marsha P Johnson & Stonewallupproret. I efterföljande panelsamtal analyserar vi 50 år av HBTQ rörelsen.

Pride startade som en protest och kommer alltid förbli politiskt. Tidigt efter Stonewallupproret började ojämlikheter uppstå inom HBTQ rörelsen. Pride kom att fokusera mycket på rätten till att älska vem man vill men trängde ofta undan frågor om t.ex. transpersoners rättigheter.

Hur ser det ut idag, hur långt har vi egentligen kommit? Transpersoner lever med statistiskt hög psykisk ohälsa, HBTQ flyktingar utvisas från Sverige och HBTQ personer som utsätts för dubbla förtryck, t.ex. rasism samtidigt är extra utsatta inom både HBTQ rörelsen och i samhället. I panelsamtalet fokuserar vi på de kamper som måste föras framåt. Hur kan de som fått sina rättigheter tillgodosedda stötta de som fortfarande kämpar för sina?

 LIDKÖPINg  PRIDE